Pasterstwo jest najdawniejszą formą gospodarowania rolniczego znaną nie tylko z terenów górskich. Korzyści uzyskiwane z pasterstwa zapewniały w dużej mierze podstawowe warunki przeżycia ludzi – wyżywienie i ubranie. W górach

Jeszcze pod koniec średniowiecza rozległe i dzikie doliny Karpackie w większości nie były na stałe zamieszkane. Wiązało się to niewątpliwie z trudnymi warunkami życia w górzystych terenach, ostrym klimatem, długimi