Pasterstwo jest najdawniejszą formą gospodarowania rolniczego znaną nie tylko z terenów górskich. Korzyści uzyskiwane z pasterstwa zapewniały w dużej mierze podstawowe warunki przeżycia ludzi – wyżywienie i ubranie. W górach

Jeszcze pod koniec średniowiecza rozległe i dzikie doliny Karpackie w większości nie były na stałe zamieszkane. Wiązało się to niewątpliwie z trudnymi warunkami życia w górzystych terenach, ostrym klimatem, długimi

Po latach stagnacji i prawie zaniku hodowli owiec temat pasterstwa powrócił w tym roku nieoczekiwanie w Bieszczady. Wszystko za sprawa Redyku Karpackiego wielkiego projektu mającego na celu przywracanie i zachęcanie

Bojkowie lub Werchowynci, jak sami często się określali jako zwarta grupa etnograficzna zanikli zupełnie na terenie Polski. Rozproszeni w trakcie przymusowych wysiedleń w latach 1946/1947 po północnym terytorium kraju ulegli