Cerkiewna architektura Bieszczad od wieków wrośnięta była w południowo-wschodni krajobraz Polski, stanowiąc tym samym część jego kultury. W związku z tym nie sposób było przejść obojętnie obok niszczejących i popadających

Od czerwca 2013 r. na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO wpisana jest dawna cerkiew grekokatolicka pw. św. Michała Archanioła wzniesiona w Smolniku w 1791 r. Świątynia pełniła funkcje sakralne jako

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Czarnej k/Ustrzyk Dolnych (dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra Męczennika) to niezwykła świątynia. Położona w centrum miejscowości na niewielkim wzgórzu z daleka przypomina