';

Kościół w Czarnej

Kościół w Czarnej

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Czarnej k/Ustrzyk Dolnych (dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra Męczennika) to niezwykła świątynia. Położona w centrum miejscowości na niewielkim wzgórzu z daleka przypomina swoją bryłą raczej kościół niż cerkiew. Cerkiew została zbudowana w roku 1834 a więc w czasach kiedy wiele świątyń obrządku wschodniego upodobniano wyglądem do kościołów łacińskich. Tego typu cerkwie nie posiadały klasycznych kopuł i przykryte były w całości dachami kalenicowymi.

Budowa cerkwi w Czarnej i jej losy

Jest to świątynia konstrukcji zrębowej, oszalowana pionowo deskami, trójdzielna. Posadowiona podmurówce o wydłużonym planie – z szersza nawą, poprzedzoną babińcem i z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą, z zakrystiami od południa i północy. Babiniec, sanktuarium oraz zakrystie na planie zbliżonym do kwadratu, nawa na planie prostokąta. Nad wejściem chór nadwieszony o ażurowym parapecie. Nad nawą w centralnej części ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę nakryta baniastym hełmem. Niespotykanym elementem byłej cerkwi jest klasycystyczna fasada z portykiem zwieńczonym trójkątnym szczytem, który opiera się na 6 kolumnach wykonanych z drewna. Do świątyni prowadzą ciekawe drzwi klepkowe z roku jej budowy.

Bardzo ciekawie prezentuje się wnętrze obecnego kościoła posiadającego oryginalny ikonostas wykonany w 1882 roku, ołtarze boczne, chrzcielnicę oraz inne przedmioty z wyposażenia cerkiewnego. Część elementów i wyposażenia została przekazana do muzeów. Są to XVII-wieczne carskie wrota znajdujące się obecnie w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz feretron (XIX w) i figura MB (XIX w) w Muzeum Zamku w Łańcucie. W roku 1967 w czasie prac remontowych i konserwatorskich główna część ikonostasu została przesunięta pod tylną ścianę prezbiterium tak aby dostosować wnętrze do potrzeb liturgii rzymskokatolickiej.

Dzięki temu świątynia mimo, że jest obecnie kościołem rzymskokatolickim nie zatraciła dawnego wystroju i atmosfery. Jest też dzięki temu zabiegowi spora atrakcja historyczną i turystyczną obrazująca dawną sztukę i wystrój świątyni obrządku wschodniego. Klimat Wschodu przenika się z Zachodem bowiem w bocznych częściach nawy znajdują się przywiezione przez przesiedleńców z Sokala rzeźby ze sceną Chrystusa Ukrzyżowanego, któremu towarzyszy figura Matki Bożej i św. Jana. Po prawej stronie natomiast stoją figury Piotra i Pawła asystujące ikonie Matki Bożej w typie Hodigitrii. W ołtarzach bocznych z lewej strony wizerunek św. Mikołaja oraz Chrzest w Jordanie, po prawej Matka Boża Pokrow i w antepedium św. Dymitr Męczennik.

 

 

Kościół w Czarnej

Adam007