';

Drugi oddech Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury

Drugi oddech Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury

Trzy tygodnie temu minęły 36 urodziny Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury. Jednak kto z nas dzisiaj pamięta, co to za grupa oraz skąd się ona wzięła? W świadomości społecznej Bieszczadów, niewielu jest takich, którzy zdają sobie sprawę z jej długoletniej historii i z tego jak silny wywarła  wpływ na późniejszy kształt kultury ludowej regionu bieszczadzkiego.

Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury (dawniej Bieszczadzka Grupa Twórców) to jedno z najstarszych stowarzyszeń w Bieszczadach (o ile nie najstarsze). Powstało w 1978 roku z inicjatywy bieszczadzkich twórców ludowych m.in: Andrzeja Wasilewskiego „Połoniny”, Leona Chrapko, Jana Ligaja oraz Zdzisława Pękalskiego. Założyciele galerii od samego początku przejawiali dużą aktywność w przestrzeni kultury. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia było prowadzenie działalności artystycznej ściśle związanej z regionem bieszczadzkim oraz zbliżenie wszystkich twórców regionu, prezentację ich dzieł a także wymiana doświadczeń nie tylko między nimi ale również z podobnymi grupami działającymi wówczas na terenie Polski. Początkowo BGT skupiało w swoich szeregach ok. 30 osób stanowiące dziś swego rodzaju ikony bieszczadzkiej twórczości ludowej. W tym samym roku powstała Galeria Sztuki „Synagoga” w Lesku, w której przez kilkanaście lat członkowie BGT eksponowali swoje dzieła cieszące się uznaniem wśród miejscowej ludności i turystów. Działalność „Synagogi” trwa po dzień dzisiejszy, organizując m.in. coroczną wystawę pt. „Bieszczadzkie Zadumania”, prezentującą dzieła artystów z całego regionu bieszczadzkiego. W 1992 r. stowarzyszenie otrzymało drewniany budynek w Zagórzu, który artyści zaadaptowali na swoją własną galerię. W tym też czasie nazwa BGT została przemianowana na Bieszczadzką Grupę Twórców Kultury.

Z czasem do stowarzyszenia dołączali nowi artyści bieszczadzcy i grono członków znacznie się powiększyło. Przez długi czas stowarzyszenie w Zagórzu jak i jego galeria były bardzo aktywne i organizowane przez nie inicjatywy cieszyły się popularnością wśród lokalnych społeczeństw.  Niestety po pewnym czasie wielu z twórców stowarzyszenia poszło swoją własną drogą, tworząc liczne autorskie pracownie rozlokowane w całych Bieszczadach. Po latach aktywności  w Galerii na jakiś czas zapanowała stagnacja.

Mamy rok 2014. Od założenia galerii, minęło już sporo czasu. Po latach uśpienia i społecznego zapomnienia stowarzyszenie oraz galeria doczekały się swojego drugiego oddechu. Poprzez działania młodszego pokolenia bieszczadników, BGTK powoli nabiera nowych kolorów.

Galeria BGTK w Zagórzu (fot. Karol Prajzner)


Adam007