';

Drugi oddech Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury

Drugi oddech Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury

Trzy tygodnie temu minęły 36. urodziny Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury. Jednak kto z nas dzisiaj pamięta, co to za grupa oraz skąd się ona wzięła? W świadomości społecznej Bieszczadów, niewielu jest takich, którzy zdają sobie sprawę z jej długoletniej historii i z tego jak silny wywarła wpływ na późniejszy kształt kultury ludowej regionu bieszczadzkiego.

Historia powstania Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury

Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury (dawniej Bieszczadzka Grupa Twórców) to jedno z najstarszych stowarzyszeń w Bieszczadach (o ile nie najstarsze). Powstało w 1978 roku z inicjatywy bieszczadzkich twórców ludowych m.in: Andrzeja Wasilewskiego „Połoniny”, Leona Chrapko, Jana Ligaja oraz Zdzisława Pękalskiego. Założyciele galerii od samego początku przejawiali dużą aktywność w przestrzeni kultury. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia było prowadzenie działalności artystycznej ściśle związanej z regionem bieszczadzkim oraz zbliżenie wszystkich twórców regionu, prezentację ich dzieł, a także wymiana doświadczeń nie tylko między nimi, ale również z podobnymi grupami działającymi wówczas na terenie Polski. Początkowo BGT skupiało w swoich szeregach ok. 30 osób stanowiące dziś swego rodzaju ikony bieszczadzkiej twórczości ludowej. W tym samym roku powstała Galeria Sztuki „Synagoga” w Lesku, w której przez kilkanaście lat członkowie BGT eksponowali swoje dzieła cieszące się uznaniem wśród miejscowej ludności i turystów. Działalność „Synagogi” trwa po dzień dzisiejszy, organizując m.in. coroczną wystawę pt. „Bieszczadzkie Zadumania”, prezentującą dzieła artystów z całego regionu bieszczadzkiego. W 1992 r. stowarzyszenie otrzymało drewniany budynek w Zagórzu, który artyści zaadaptowali na swoją własną galerię. W tym też czasie nazwa BGT została przemianowana na Bieszczadzką Grupę Twórców Kultury.

Z czasem do stowarzyszenia dołączali nowi artyści bieszczadzcy i grono członków znacznie się powiększyło. Przez długi czas stowarzyszenie w Zagórzu jak i jego galeria były bardzo aktywne i organizowane przez nie inicjatywy cieszyły się popularnością wśród lokalnych społeczeństw. Niestety po pewnym czasie wielu z twórców stowarzyszenia poszło swoją własną drogą, tworząc liczne autorskie pracownie rozlokowane w całych Bieszczadach. Po latach aktywności w Galerii na jakiś czas zapanowała stagnacja.

Nowe pokolenie artystów BGTK

Mamy rok 2014. Od założenia galerii, minęło już sporo czasu. Po latach uśpienia i społecznego zapomnienia stowarzyszenie oraz galeria doczekały się swojego drugiego oddechu. Poprzez działania młodszego pokolenia bieszczadników, BGTK powoli nabiera nowych kolorów.

Profil Galerii Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury

Mural na jednej ze ścian Galerii Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury

Pomieszczenie wystawowe Galerii Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury

Ściana wschodnia Galerii Bieszczadzkiej Grupy Twórców Kultury

Galeria BGTK w Zagórzu (fot. Karol Prajzner)

 

Adam007